9 października 2017

O nas

Idea poznańskiego czasopisma antropologicznego ma przynajmniej kilkanaście lat. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych założono studencki periodyk pod tytułem „Magazyn Etno(logiczny)“. Opracowano trzy numery, niestety nie kontynuowano działalności wydawniczej. W trakcie ostatnich piętnastu lat kolejni opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów wraz ze studentami podejmowali pewne próby reaktywacji lub stworzenia nowego pisma, niestety bez większych rezultatów.

W 2016 roku rękawica została podjęta jeszcze raz i po wieloletniej przerwie narodziła się „Etnologika. Poznańskie Studia Antropologczne”, nazwą nawiązująca do swojej poprzedniczki. Tym razem wydawana raz do roku, w formule online, zajmuje się przede wszystkim publikacją wyników badań młodych antropologów i etnologów oraz ich przemyśleniami w obrębie dziedziny. W „Etnologice” znaleźć można więc zarówno artykuły naukowe, recenzje, fotorelacje, a także eseje krytyczne, sprawozdania i raporty. Za redakcję i skład czasopisma są natomiast odpowiedzialne osoby studenckie i doktoranckie związane z Instytutem Antropologii i Etnologii UAM.

Redakcja za numer 4/2022

  • Aleksandra Krzyżaniak (redaktora naczelna)
  • Witold Krzemiński (sekretarz)
  • Katarzyna Kowalska
  • Misza Matwiejczuk
  • Kamila Szcześniak