Call for papers: FOOD STUDIES

W styczniu 2018 roku ukaże się drugi numer czasopisma „Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne”, który będzie poświęcony food studies i antropologii jedzenia. Tom stanowić będzie podsumowanie XI Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej „Food Studies. Kultura, polityka i ekonomia jedzenia”, podczas której próbowaliśmy odpowiedzieć, jaki związek ma jedzenie z ekonomią? Jak kształtuje się i zmienia kultura jedzenia? Jaką rolę Read more about Call for papers: FOOD STUDIES[…]

Słowo wstępne

Idea poznańskiego czasopisma antropologicznego ma przynajmniej kilkanaście lat. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych założono studencki periodyk pod tytułem „Magazyn Etno(logiczny)“. Opracowano trzy numery, niestety nie kontynuowano działalności wydawniczej. W trakcie ostatnich piętnastu lat kolejni opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów wraz ze studentami podejmowali pewne próby reaktywacji lub stworzenia nowego pisma, niestety – aż do teraz Read more about Słowo wstępne[…]